Vyřízení hypotéky na bydlení

Hypotéky na bydlení jsou dlouhodobé úvěry, který jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Na českém trhu patří k nejrozšířenějšímu způsobu financování vlastního bydlení. Vhodně zvolený hypoteční úvěr může být rychlou cestou k realizaci Vašeho snu. Aby tato cesta byla nejen rychlá ale i bezpečná a pohodlná, je vhodné využít služeb profesionálního průvodce a poradce. Ten Vám také na základě dokonalé znalosti Vaší situace pomůže vyznat se v nabídkách hypotečních bank a vybere pro Vás skutečně ten nejvýhodnější produkt. Nejvýhodnější nemusí být  ten „nejlevnější“ s nejnižší úrokovou sazbou. Je nutné posoudit Vaši situaci komplexně a vzít v úvahu všechny okolnosti jako jsou např. Váš zdroj příjmu nyní a v budoucnosti, Vaše životní plány a priority, Vaše představy o době splácení a případnou možnost částečného umoření úvěru, zajištění neschopnosti splecet, to znamená ušít Vám hypotéku na míru. Vyhnete se tak i úskalím, které pořízení a hlavně splácení hypotéky může přinést. Zkompletujeme za Vás dokumentaci a zajistíme hypotéku  na klíč, chytře a nezavisle - CALLIDE TÝM VÁŠ NEZÁVISLÝ HYPOTEČNÍ PORADCE.

 Služby hypotéčního poradce zejména zahrnují :

 • důkladné seznámení se s Vaší situací a vysvětlení Všech Vašich dotazů
 • vyhodnocení Vašich možností a požadavků
 • odborná finanční analýza
 • výběr nejvýhodnějšího řešení pro Vás, které je nezávislé na jedné konkrétní bance
 • kompletace dokumentace pro hypotéční banku
 • asistence při vyřízování hypotečního úvěru
 • komunikace s úvěrovým specialistou hypotéčního odělení banky
 • oborná pomoc při čerpání úvěru
 • servis při splácení úvěru
 • následná péče o klienta

Než se rozhodnete pořídit si nové bydlení je třeba zodpovědět některé otázky :

 • K jakému účelu budete hypotéku potřebovat?
 • Kolik peněz máte k dispozici?
 • Kolik peněz budete chtít půjčit?
 • Jak vypotřebovat?sokou měsíční splátku si můžete dovolit?
 • Jak dlouho chcete být zadluženi?
 • Jaké jsou Vaše příjmy nyní a jaké předpokládáte v budoucnu?
 • Jaké jsou Vaše výdaje?
 • Čím budete ručit? Jaká nemovitost bude zastavena ?
 • Jak zajistím bezproblémové splácení úvěru ?
 • Nebyl jste v posledních dvou letech ve zpoždění se splácením jakýchkoliv splátek – nejste v registru dlužníků?

Příklad jak poradce pracuje :

 • Jak bude hypotéka zajištěna? – Hypotéka musí být vždy zajištěna zástavním právem k nemovitosti ve prospěch úvěrující banky.
 • Jaká je Vaše bonita? – je nutné prokázat dostatečné a trvalé příjmy ke splácení hypotéky
 • Jak jste pojištěni? – zastavená nemovitost musí být pojištěna. Důležité je i pojištění pro případ smrti a pojištění schopnosti splácet
 • Jak dlouho chcete hypotéku splácet? – doba splacení hypotéky
 • Jakou fixaci úrokové sazby chcete využít? – doba po kterou banka garantuje výši úroku

Na co si můžete opovědět :

Je výhodnější si hypoteční úvěr vybrat a spravovat sám? Např. porovnáním různých nabídek na internetu či osobní návštěvou jednotlivých hypotečních bank? Nebo je lépe využít služeb nezávislého poradce ?

Na tyto otázky si musí odpovědět každý sám.

Hlavním problémem většiny internetových (a jiných reklamních) nabídek je, že jsou velice obecné a pracují zpravidla s nejlepší možnou variantou nabídky. Například v informacích o úroku je anoncována nejnižší dosažitelná sazba ( prime rate). Tato sazba je však pro naprostou většinu klientů nedosažitelná a neukazuje jaký úrok u konkrétní banky skutečně dostanu.
Jedinou možností, jak se dozvědět konkrétnější informace, je jednotlivé banky osobně navštívit. Toto řešení je však časově velmi náročné a navíc objektivní vyhodnocení získaných informací je pro laika složité.

Jedním z nejvýznamnějších důvodů, proč zájemci o hypotéku stále častěji využívají služeb nezávislých poradenských firem, je možnost dosáhnout prostřednictvím těchto firem na výhodnější podmínky úvěru než individuální žadatel bez zkušeností a znalostí z produktů hypotéčních bank.

Další důvody proč využít hypotéčního poradce :

 • Osobní pohovor a individuální příprava záměru, včetně konzultace s prodávajícím a případné kontroly návrhu kupní smlouvy
 • Výběr vhodného typu banky a hypotéky
 • Předjednání úvěru po telefonu
 • Příprava veškerých podkladů a dokumentů, zajištění ocenění nemovitosti
 • Vyjednání nejnižší dostupné úrokové sazby a případně jiných individuálních podmínek podle potřeby
 • Asistence při podpisu úvěrové smlouvy a následném čerpání úvěru
 • Servis při splácení úvěru (včetně sledování možnosti zlevnění úvěru prostřednictvím refinancování hypotéky)
 • Zajištění schopnosti úvěr splácet

Spolupracuje se všemi významnými poskytovateli hypotéčních úvěrů. To nám umožňuje vždy nalézt řešení respektující Vaše požadavky a možnosti. Asistencí při samotném vyřizování a schvalování hypotéky celý proces významně zjednodušíme a časově zkrátíme. Dalším zjednodušením je možnost předběžného schválení hypotečního úveru - prescoring.

CALLIDE Finance spolupracuje se všemi významnými bankovnímy a pojišťovacími institucemi. To nám umožňuje zajištění komplexního servisu po celou dobu zpracování i splácení úvěru. Součástí servisu je i následná péče o klienta zajištění případného refinancování úvěru.

Typy hypotéčních úvěrů :

ÚČELOVÉ HYPOTÉKY

 • Hypotéka na koupi nemovitosti (byt, rodinný dům, stavební pozemek, splacení členského podílu v případě družstevního bytu)
 • Hypotéka na stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti na bydlení
 • Hypotéka na vyrovnání partnerů po rozvodu, které se týká nemovitosti na bydlení
 • Hypotéka na vypořádání spoluvlastnických a dědických podílů na nemovitostí na bydlení
 • Hypotéka na refinancování hypoték

NEÚČELOVÉ HYPOTÉKY